Tehetséggondozás

Iskolánk teret ad a tehetséggondozásnak a tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon:

• differenciált óravezetéssel,

• képességek szerinti bontásban megvalósuló idegen nyelv, magyar és matematikatanítás

• matematikából és magyarból tanórai keretben, középiskolai felvételire felkészítő foglalkozások,

• alsó tagozaton szorobánozási lehetőség

• szaktárgyi versenyek – rendszeresen készítünk fel és indítunk kiemelkedő képességű tanulókat iskolák közötti, városi, megyei, országos szaktárgyi versenyeken

• sportversenyek, – a jó fizikai adottságú tanulóinknak évente több alkalommal biztosítunk lehetőséget sportversenyeken való részvételre (atlétika, kispályás labdarúgás,stb.),

• szakköri foglalkozások

• rajz, – és képzőművészeti pályázatokon való részvétel lehetősége

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.