Projektnyitó rendezvény

A 2017/18-as tanévnyitó, melyen alkalmam nyílt a sikeres pályázat bejelentésére, a projektnyitó rendezvény, mely a pályázat megvalósulásának elindulását jelenti egy intézményvezető, egy tagintézmény-vezető vezetői ciklusában, valamint az iskola közösségének életében kivételes, felemelő pillanatok és azt jelentik, hogy biztosak lehetünk iskolánk jövőjét illetően.

Nem kétséges, hogy igazán színvonalas oktatáshoz az is fontos, hogy az ablakok zárjanak, télen meleg legyen, a termekben ne ázzon be az iskola. Mindezt ezzel a pályázattal az iskola  elnyerte. A beruházásnak köszönhetően következő tanévet már korszerűbb és komfortosabb körülmények között várhatjuk.

 Nagyon régi adósságot törlesztünk ezzel a beruházással, hiszen a jelenlegi állapotok már méltatlanok voltak az általános iskola diákjai, szülei és a pedagógusok által elvárt színvonalhoz. Az épület több mint 100 éves, eddig teljes körű felújítása nem történt meg, minden esetben csak a legszükségesebb munkálatokat végezték el. Rendkívül lelakott ez a régen oly patinás épület. Az épület komplex felújítása, az iskola épületének korszerűsítése, akadálymentesítése, a jelen kor elvárásainak való megfeleltetése régi célunk.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyik kiemelt feladatának tartja az iskolaépületek állapotának javítását annak érdekében, hogy minél több diák tanulhasson a lehető legkorszerűbb körülmények között. Városunk egyetlen állami fenntartású általános iskolája a Kossuth Lajos Gimnázium Kossuth Lajos Általános Iskolája.

Az EFOP 4.1.2-17 projekt célja a Kossuth Lajos Gimnázium Kossuth Lajos Általános Iskolájának infrastrukturális felújítása, fejlesztése eredményeként olyan hatékony működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítása, amely kielégíti a tanulók, pedagógusok, a szülők és a helyi közösség igényeit. A projekt megvalósulása hozzájárul ahhoz, hogy megőrizzük, illetve javítsuk a kompetencia méréseink eredményeit, megelőzzük és csökkentsük a tanulói lemorzsolódást, a végzettség nélküli iskolaelhagyást. Meg tudjuk valósítani az esélyegyenlőséget, a hátránykompenzációt. A fejlesztés keretében végrehajtandó infrastruktúra fejlesztése fokozza intézmény eredményességét, hatékonyságát, az inkluzív oktatást és emeli az általuk nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát.

A minden igényt kielégítő, teljesen akadálymentes épület kivitelezése közel 412 millió forintba kerül. Vadonatúj berendezések, taneszközök beszerzésére is lehetőség nyílik. Olyan korszerű ismeretek, alkalmazható tudás átadására alkalmas iskolaépület kialakítására kerül  sor, ahol a tanítványok képesek az önálló ismeretszerzésre, testileg – lelkileg egészséges, az esztétikai minőségre nyitott, autonóm személyiséggé válásra. A meglévő tantermek és szaktantermek felújításra kerülnek, csoportszobák és foglalkoztató szobák kerülnek kialakításra, a néptánc tanszak indítása érdekében néptáncteremmel bővülünk, megújul az iskolaudvar, a vizesblokkok és a közösségi terek is. A beázások megszüntetése érdekében tetőfelújítás, a födémhibák megszüntetése is megvalósul. Az újonnan kialakításra kerülő tantermeket a legkorszerűbb pedagógiai módszerek támogatását szolgáló eszközökkel szereljük fel. Az épület energetikai mutatói javulnak a nyílászáró cserének és fűtéskorszerűsítésnek köszönhetően. Minden túlzás nélkül, egy XXI. századi színvonalnak megfelelő iskolával gazdagodunk.

A fejlesztés eredményeként nemcsak gazdaságosabban üzemeltethetővé, hanem élhetőbbé, otthonosabbá is válik iskolánk. Azt gondolom, hogy a körülményeket tekintve hatalmas fejlődést tapasztalhatnak majd azok a diákok, akik a projekt lezárultát követően birtokba vehetik a megújult iskolát. A felújítások eredményeként jelentősen javul a létesítmény műszaki állapota, amitől az épület használóinak komfortérzete is megnő, valamint az itt folyó magas színvonalú szakmai munka és oktatás alapfeltételei is javulnak.

Tiszafüred településen javul a projekt hatásaként az egyetlen állami fenntartású intézményben az általános iskolai alapfeladat ellátása. Az épületben megvalósuló innováció elősegíti a tagintézmény jó hírnevének megőrzését, illetve erősítését.

A tervek elkészültek, tavasszal elindulnak a munkálatok. Köszönetemet szeretném kifejezni a Karcagi Tankerületi Központnak és Tiszafüred Város Önkormányzatának a fejlesztés megvalósulásához nyújtott támogatásáért. Köszönöm a projektmenedzsment minden tagjának a projektbe fektetett munkáját, és kérem a kollégák, valamint a kedves szülők segítő együttműködését a felújítás időszakára.

Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó

intézményvezető

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.