Továbbtanulás

Az általános iskola alapfeladata az alapismeretek átadása, a képességek fejlesztése, és a továbbtanulás előkészítése.

A továbbtanulásra való felkészülés nem kizárólag az intézmény kiválasztását jelenti, hanem a tanévek alatt történ kitartó tanulást, és tanítást. Az erre való felkészülés jegyében telik el a felső tagozat, amely során bővülnek és szélesednek a diák ismeretei, képességei, és a reális irányba kell, hogy fejlődjön az önértékelése is.

A továbbtanulás a diákot és a szülőt is érintő egyik legfontosabb döntés. Ugyanis az általános iskolások jó része nem rendelkezik kiforrott elképzeléssel, ezért a döntés meghozatala során nem szabad magára hagyni. Mellette kell, hogy álljon a szülő, akit segíthet a döntésben a tanár – elsősorban az osztályfőnök- és egyéb pályaválasztási szakember is.

A cél, hogy a személyiségnek és a tanulmányi eredményeknek legmegfelelőbb, reális irányt sikerüljön kiválasztani. A diák tudatosan készüljön a pályaválasztásra, amelyet minden pedagógus kiemelt feladatának tekint az iskolában.

• A felső tagozatos osztályfőnöki munka során elsőrangú szerepet kap a pályaorientációs tevékenység, amelyek lehetőségei:

1. részvétel a középiskolai nyílt napokon

2. pályaválasztási szülői értekezletek

3. pályaválasztási szaktanácsadás igénybevételére javaslat

4. mesterségek megismertetése, személyes találkozások

• A pályaorientációs tevékenység segíti a továbbtanulást. Ennek további segítő szakemberei az iskolapszichológus és intézményünk szociálpedagógusa is. A program segítheti a tanulók önismeretének bővítését, a megfelelő továbbtanulási irány választását, segít képet alkotni a tanuló érdeklődéséről, képességeiről, önismeretéről és munkamódjáról. A szakemberek együtt felmérhetik a tanuló képességeit, érdeklődését, együtt átgondolják a diák addigi tanulmányi pályafutását, az egyes szakmai területekre vonatkozó tapasztalatait, elképzeléseit, kialakítanak egy reális képet a jövőben elérhető céljairól, és megbeszélik a célok eléréséhez szükséges tanulmányi útvonalat, útvonalakat. Információkat adnak a megyében működő képző intézmények képzési kínálatáról is.

• A cél, hogy a nyolcadik osztály első félévére ne okozzon gondot az intézmény, intézmények kiválasztása, sorba rendezése, és addigra kellően felkészüljön lelkileg is a diák a továbbtanulásra.

• A pályaválasztást segítő tevékenységet a pedagógiai szakszolgálatok látják el.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.