EFOP-4.1.2-17-2017-00011

EFOP-4.1.2-17-2017-00011

KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉS A KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁBAN
  • A projekt címe: Kossuth Lajos Gimnázium Kossuth Lajos Általános Iskolájának infrastrukturális fejlesztése
  • Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.2-17-2017-00011
  • A szerződött támogatás összege: 518 812 781 Ft
  • A támogatás mértéke: 100%
  • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.12.29.

A Karcagi Tankerületi Központ sikeresen pályázott az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében a Kossuth Lajos Gimnázium Kossuth Lajos Általános Iskolájának infrastrukturális fejlesztésére.  A Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával 518 812 781 millió forintból újulhat meg az érintett köznevelési intézmény.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.december 29.

1913-ban épült Tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium Kossuth Lajos Általános Iskolájának (hrsz:347) infrastrukturális fejlesztése során a meglévő 15 tantermes épület felújítása és a hátránykompenzáció leküzdése miatti eszközök beszerzése, IT technológia működési feltételeinek hatékony kiépítése történik meg. A beépített 1862,87 m2 területen lévő 3 szintes épület helyi védelem alatt áll. Az intézmény korszerűsítése ennek figyelembe vételével történik.

A felújítás során az iskola szaktantermei, természettudományos termei kerülnek fejlesztésre, valamint a tanári szoba felújítása és berendezésének modernizálása is megtörténik. A mosdók száma és azok elosztása az épületben nem megfelelő, ezért azok szintenként, nemenként és az előírások figyelembe vételével kerülnek kialakításra. A projekt az energiahatékonysági szabályok betartásával és a kötelezően előírt akadálymentesítési elemek, az esélyegyenlőségi elvek, valamint a szakmai megvalósítókkal szemben támasztott szigorú előírásoknak eleget téve kerül megvalósításra.

A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek számára az iskola korszerűsítése, digitális kompetenciák, művészeti ágak fejlesztése egyéni fejlesztések számának növekedése együttesen járul hozzá a korai iskolai elhagyások számának mérsékléséhez, a gyermekek eredményesebb iskolai teljesítményéhez. Az általános iskolában dolgozó pedagógusok motiváltabb környezetben, megfelelő színvonalon tudják a tanmenetet biztosítani.

A projekt hozzájárul az idejáró tanulók számára elérhető, komfortosabb oktatáshoz, a mindennapos testnevelés gördülékenyebb lefolytatásához és a szabadidő biztonságosabb eltöltéséhez. A fejlesztés hozzájárul továbbá az iskola kedvezőbb megítéléséhez, a helyi igények kielégítéséhez, a Karcagi Tankerület intézményeinek gazdaságosabb fenntartásához és a Nagykunság felzárkóztatásához.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.