TÁJÉKOZTATÁS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÁSRÓL

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 35.§ (1) bekezdése alapján az etika óra helyett választott hit- és erkölcstan oktatásról és a hozzá kapcsolódó adatkezelésről tájékoztató szülői értekezletet tartunk iskolánk könyvtárában 2018. március 1-jén 16. 30 órai kezdettel. A tájékoztatón részt vesznek az oktatást vállaló egyházi jogi személyek, intézményünkben a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház, valamint HIT Gyülekezete képviselői.

A szülői tájékoztató ide kattintva megtekinthető!

Bevett egyházak listája

Minden érdeklődőt várunk!

Mohácsiné Daróczi Marianna

tagintézmény-vezető